Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu, jednací číslo MHB_DOP/8275/2021/PV

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci Rozsochatec a v místní části Jahodov.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace

oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2020, schválený závěrečný účet za rok 2019 ...

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019