Občasník

prostřednictvím našeho občasníku chceme zlepšit informovanost občanů a umožnit tak všem získávat nejen potřebné, ale i zajímavé informace, týkající se naší obce a dění v ní.

Své dotazy a náměty můžete předávat v kanceláři obecního úřadu, do schránky,která je umístěna na budově obecního úřadu, nebo na e-mail obec@rozsochatec.cz. Vítané budou i příspěvky Vás občanů - ať jednotlivců nebo místních organizací, které v naší obci působí.

Náš časopis bude distribuován zdarma do všech poštovních schránek v obci.Těšíme se na Vaše příspěvky a přejeme Vám dobré zprávy v tomto roce.

Vyberte rok: