Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 08/2021, které se bude konat dne 14. 12. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

DSO Krupsko, rozpočet, výhled, zápis

Schválený rozpočet, rozpočtový výhled a zápisu ze zasedání DSO Krupsko

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace

oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2020, schválený závěrečný účet za rok 2019 ...

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019