Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Návrh rozpočtu obce Rozsochatec na rok 2021

Návrh rozpočtu obce 2021 - příjmy a výdaje

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Obce Rozsochatec

Pozvánka na shromáždění zástupců DSO Krupsko

Zveme Vás na shromáždění zástupců DSO, které se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti KD v Horní Krupé.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace

oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2020, schválený závěrečný účet za rok 2019 ...