Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Odečty elektroměrů

pracovnici ČEZ Distribuce budou v termínu od 08.10.2021 do 21.10.2021 provádět v naší obci pravidelné odečty elektroměrů.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace

oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2020, schválený závěrečný účet za rok 2019 ...

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019