Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Záměr zřídit věcné břemeno

které bude spočívat v úpravě distribuční soustavy na pozemku č. parc. 465/14 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy pro EG.D, a.s. se sídlem:Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ:280 85 400

Usnesení zastupitelstva

Usnesení z  2. zasedání Zastupitelstva  obce Rozsochatec, které se  konalo ve čtvrtek  03.06. 2021 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace

oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2020, schválený závěrečný účet za rok 2019 ...

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019