Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Akční plán zlepšování kvality ovzduší

Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+

Zápis ze zasedání zastupitelstva

které se konalo v pondělí 19.2.2024 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.

Veřejná vyhláška

výzva k přihlášení osob, které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen ...

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

revize katastru nemovitostí, která potrvá od 5.4.2023 přibližně do 30.9.2024.