Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2024, které se bude konat dne 25. 6. 2024 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Závěrečné účty a opatření

Na stránky byly přidány nové dokumenty.

Zápis ze zasedání zastupitelstva

které se konalo v pondělí 3. června 2024 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.

Veřejná vyhláška

výzva k přihlášení osob, které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen ...

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

revize katastru nemovitostí, která potrvá od 5.4.2023 přibližně do 30.9.2024.