Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

které se bude konat dne 12. 12. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina

Rozhodnutí místní poplatek

o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

které se bude konat ve středu dne 29. listopadu 2023 od 18 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Varování před podvodnými SMS

MPSV varuje před podvodnými SMS a e-maily.

Veřejná vyhláška

výzva k přihlášení osob, které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen ...

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

revize katastru nemovitostí, která potrvá od 5.4.2023 přibližně do 30.9.2024.