Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec

které se bude konat dne 12.12. 2022 od 17.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

 které se uskuteční dne 13. prosince 2022 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Oznámení veřejnou vyhláškou

stanovení přechodné úpravy provozu, včetně situačního návrhu a stanoviska Policie ČR.

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY, KONANÉ VE DNECH 13. - 14. LEDNA 2023

Informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci Rozsochatec a v místní části Jahodov

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství