Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Zápis ze shromáždění představitelů obcí, účet, uzávěrka

Zápis ze shromáždění představitelů obcí Dobrovolného svazku obcí Krupsko konaného dne 12. 5. 2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti KD v Horní Krupé

Veřejná vyhláška

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019