Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2021, které se bude konat dne 14. 9. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Usnesení zastupitelstva

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva  obce Rozsochatec, které se  konalo v pondělí  16.08. 2021

Záměr zřídit služebnost

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení služebnosti.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

které se bude konat v pondělí 16. srpna 2021 od 18,00 hod.

Pozvánka zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2021, které se bude konat dne 5. 7. 2021 v 9:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Záměr zřídit věcné břemeno

které bude spočívat v úpravě distribuční soustavy na pozemku č. parc. 465/14 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy pro EG.D, a.s. se sídlem:Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ:280 85 400