Archiv dokumentů

Záměr Odkupu nemovitého majetku

Odkup pozemku v katastru obce Rozsochatec od soukromých osob.

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

dne 26. 3. 2024 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina

Akční plán zlepšování kvality ovzduší

Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+

Zápis ze zasedání zastupitelstva

které se konalo v pondělí 19.2.2024 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.