Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2021, které se bude konat dne 15. 6. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se bude konat ve čtvrtek 3. června 2021 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se bude konat ve středu 3. června 2021 od 18,00 hod.
ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Rozsochatec

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozsochatec za rok 2020

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Návrh závěrečného účtu 2020, Základní škola a mateřská škola  Rozsochatec