Archiv dokumentů

Záměr prodat majetek

Prodej pozemku č. parc. 260/15 v k.ú Pohled o výměře 1604 m2 ve spoluvlastnictví obcí v LD Štoky

Zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2023, které se bude konat dne 9. 5. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Veřejná vyhláška

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023

Veřejná vyhláška

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu, přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/34410, III/34413, II/344