Archiv dokumentů

Zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2023, které se bude konat dne 14. 3. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

které se bude konat dne 8. března 2023 od 17,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Záměr převodu podílu pozemku obce

který bude spočívat v převodu podílu pozemku č. parc. 94/2 v k.ú. Čachotín.

Zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2023, které se bude konat dne 7. 2. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky – II. kolo

II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.