Archiv dokumentů

Zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2022, které se bude konat dne 10. 5. 2022 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Záměr prodat majetek

prodej  pozemku č.. 1894/3 v k.ú. Štoky o výměře 357 m2

Veřejná vyhláška

Oznámení a výzva aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod.

Záměr pronajmout majetek

Část pozemku  č. parc.1906/1 – orná půda v  k. ú. Rozsochatec

Návrhu závěrečného účtu DSO Krupsko za rok 2021

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu, Inventarizační zpráva, Rozvaha, Příloha k účetní závěrce, Výkaz zisků a ztrát atd.

Pozvánka na shromáždění zástupců DSO Krupsko

Zveme Vás na shromáždění zástupců DSO, které se uskuteční ve čtvrtek 12. května 2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti KD v Horní Krupé.