Archiv dokumentů

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020,

Aktualizace plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina

pro období 2016-2025 s výhledem do roku  2035

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

konaného dne 19. října 2022, od 18:30 hodin

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

které se bude konat dne 8. 11. 2022 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Stanovení přechodné úpravy provozu

Přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci 1c v Rozsochatci, dle grafické přílohy.

DSO Krupsko

Pozvánka,   Návrh rozpočtu na rok 2023, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 – 2025, Fin2-12M a poučení občanům.