Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

které se bude konat v pondělí 19.2.2024 od 18,00 hod.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

dne 6. 2. 2024 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Záměr pronajmout nemovitý majetek

záměr pronajmout nemovitý majetek obce: Část pozemku č. parc. 1891/1v k.ú. Rozsochatec

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ A VÝZVA AKTUALIZACE UZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRAVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HAVLÍČKŮV BROD