ZŠ a MŠ Rozsochatec

Až do r. 1890 byla obec Rozsochatec přiškolena k Čachotínu. Cesta z Rozsochatce do Čachotína, který leží o 124 m výše, byla zvláště v zimě pro děti neschůdná,  proto se rozhodli rozsochatečtí občané požádat o povolení ke stavbě vlastní školy. Stavbu povolila zemská školní rada 17. 10. 1886.

Na jaře r. 1889 bylo přikročeno ke stavbě, celkový náklad činil 5739 zl. 60 krejcarů.

Škola byla slavnostně vysvěcena 21. 9. 1890 a vyučování v nové škole začalo 1. prosince 1890. Ve školním roce 1890-91 navštěvovalo školu 63 žáků - 31 chlapců, 32 dívek.

Více informací o škole, vyučování a pořádaných akcí si můžete přečíst na stránkách www.skola-rozsochatec.cz