Dotační tituly

Projekt Opravy MK Rozsochatec

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj“


Chodník podél III/34413 - Rozsochatec - A, B, C

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013790
Program : 11703 Integrovaný regionální operační program
Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj

Zobrazit detail dotace


VENKOVNÍ ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ ROZSOCHATEC

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce, a to ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Cílem projektu je pořízení vybavení (židlí) a výstavba nové venkovní odborné učebny.


Rozsochatec - domácí kompostéry

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem podpory je vybudování systému pro předcházení vzniku odpadů na území kraje Vysočina. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 95 t/rok.

Zobrazit detail dotace


Chodník podél III/34413 - Rozsochatec

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je realizace další etapy vedoucí k zvyšování bezpečnosti dopravy v obci. Podél silnice III. třídy č. 34413 bude postavena další část chodníků. Pro zvýšení bezpečnosti pěší dopravy bude chodník osvětlený - 9 ks osvětlení.

Zobrazit detail dotace


Nádrž na dešťovou vodu - Obec Rozsochatec

Předmětem podpory je vybudování podzemní nádrže o objemu 16 m3 na záchyt srážkové vody včetně průtokového filtru a ponorného čerpadla. Realizací projektu dojde k zadržení vody v krajině o objemu 16 m3.

Zobrazit detail dotace