Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volbu do Evropského parlamentu, která se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

které se bude konat v pondělí 22.4.2024 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Veřejná vyhláška

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

Volby do Evropského parlamentu

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu do Evropského parlamentu, která se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024.

Veřejná vyhláška

výzva k přihlášení osob, které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen ...

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

revize katastru nemovitostí, která potrvá od 5.4.2023 přibližně do 30.9.2024.