Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Usnesení z 4.zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 14.09. 2022 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Volby do zastupitelstev obcí konané 23.09. – 24.09.2022

Výsledky voleb v naší obci.

Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů

ve dnech 07.10.2022 - 20.10.2022 budou pracovníci ČEZ provádět pravidelné odečty elektroměrů

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019