Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2023, které se bude konat dne 13. 6. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Závěrečný účet DSO

Schválená účetní závěrka za rok 2022, Závěrečný účet DSO Krupsko za rok 2022.

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022

Úvod, Účty a fondy, Transféry, Příjmy, Výdaje, Fiancování ... atd.

Návrh závěrečného účtu ZŠ a MŠ Rozsochatec

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - Základní škola a mateřská škola Rozsochatec

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozsochatec

Přezkoumání hospodaření za rok 2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

revize katastru nemovitostí, která potrvá od 5.4.2023 přibližně do 30.9.2024.