Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Veřejná vyhláška

Ochranná pásma letiště Chotěboř

Zasedání zástupců DSO Krupsko

Pozvánka na zasedání zástupců DSO Krupsko, dokumenty k Návrhu závěrečného účtu DSO Krupsko za rok 2020.

Pozvánka ma zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2021, které se bude konat dne 11. 5. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Veřejná vyhláška

Finančního úřadu pro kraj Vysočina o zveřejnění  hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2021.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace

oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2020, schválený závěrečný účet za rok 2019 ...