Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archívu dokumentů

Pozvánka ma zasedání zastupitelstva kraje

č. 07/2020, které se bude konat dne 1. 12. 2020 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce

Návrh rozpočtu obce Rozsochatec na rok 2021

Návrh rozpočtu obce 2021 - příjmy a výdaje

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Obce Rozsochatec

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Informace

oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2020, schválený závěrečný účet za rok 2019 ...