Oznámení zahájení řízení

uzavírky provozu na části silnice č. II/344 v km 7,525-9,065 (cca 1,7 km) a III/34413 v km 0,0-0,546 (cca 0,6 km) v Rozsochatci, v termínu od 10.7.2024 do 31.10.2024, z důvodu realizace st. akce "Rozsochatec průtah".