Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod

OZNÁMENÍ v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů