Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/150 a přilehlých místních komunikacích v Havlíčkově Brodě spočívající v umístění přechodného dopravního značení dle přiložených grafických příloh. Přechodná úprava provozu spočívá v umístění přechodného dopravního značení pro úplnou uzavírku silnice druhé třídy č. II/344 v km provozního staničení 1.020 – 7.550 v úseku mezi obcemi Havlíčkův Brod – Rozsochatec a u navržených tras objížďky pro úplnou uzavírku silnice č. II/344.

  • Důvod: oprava povrchu vozovky na silnici č. II/344 mezi obcemi Havlíčkův Brod a Rozsochatec
  • Platnost stanovení: od 13.8.2018 do 10.10.2018.