Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu.