Dražební vyhláška

„Podíl 1/3 na budově č.e. 5 Rozsochatec s příslušenstvím"