Archiv dokumentů

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Pozvánka zasedání zastupitelstva kraje

č. 02/2021, které se bude konat dne 23. 3. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se  konalo ve středu  03.03. 2021 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Záměr zřídit věcné břemeno

které bude spočívat v právu zřízení kabelového vedení, včetně uzemnění a instalace přípojkové skříně na pozemcích č. parc. 250/42 250/50 v k. ú. Rozsochatec pro ČEZ Distribuce a.s.,

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

které se bude konat ve středu 3. března 2021 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Veřejná vyhláška

PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY Č. 3 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZSOCHATEC