Archiv dokumentů

OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina

ze dne 5. 5. 2020 o konci období déle trvajícího nadměrného sucha.

Pozvánka na zasedání zástupců DSO Krupsko a dokumenty

Pozvánka na zasedání zástupců DSO Krupsko spolu s dokumenty k Návrhu závěrečného účtu DSO Krupsko za rok 2019.

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 22. 04. 2020 od 18,30 hod. v sále obecního domu č. p. 19

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání změny č. 3 ÚP Rozsochatec

Veřejná vyhláška

Finančního úřadu pro Kraj Vysočina - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.

Veřejná vyhláška

Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4.