Archiv dokumentů

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozsochatec za rok 2020

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Návrh závěrečného účtu 2020, Základní škola a mateřská škola  Rozsochatec

Veřejná vyhláška

Ochranná pásma letiště Chotěboř

Zasedání zástupců DSO Krupsko

Pozvánka na zasedání zástupců DSO Krupsko, dokumenty k Návrhu závěrečného účtu DSO Krupsko za rok 2020.

Pozvánka ma zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2021, které se bude konat dne 11. 5. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Veřejná vyhláška

Finančního úřadu pro kraj Vysočina o zveřejnění  hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2021.