Archiv dokumentů

Záměr zřídit věcné břemeno

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení věcného břemene:

Nařízení mimořádného opatření

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 6/2020

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 01. 07. 2020 od 18,30 hod. v sále obecního domu č. p. 19

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, středa 1. července 2020 od 18.00 hod.

Z á m ě r pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce : Nebytové prostory v budově obecního domu č.p. 19

Záměr zřídit služebnost

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení služebnosti: na části pozemků p.č. 51/1 a p.č. 290 v k. ú. Pávov