Archiv dokumentů

Veřejná vyhláška

Finančního úřadu pro kraj Vysočina o zveřejnění  hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2021.

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Pozvánka zasedání zastupitelstva kraje

č. 02/2021, které se bude konat dne 23. 3. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se  konalo ve středu  03.03. 2021 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Záměr zřídit věcné břemeno

které bude spočívat v právu zřízení kabelového vedení, včetně uzemnění a instalace přípojkové skříně na pozemcích č. parc. 250/42 250/50 v k. ú. Rozsochatec pro ČEZ Distribuce a.s.,

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

které se bude konat ve středu 3. března 2021 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97