Archiv dokumentů

Pozvánka na shromáždění zástupců DSO Krupsko

Zveme Vás na shromáždění zástupců DSO, které se uskuteční ve čtvrtek 12. května 2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti KD v Horní Krupé.

Návrh závěrečného účtu 2021 ZŠ a MŠ Rozsochatec

Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí  -  návrh závěrečného účtu 2021.

Hospodaření obce Rozsochatec

Zpráva o přezkumu hospodaření obce Rozsochatec. Návrh závěrečného účtu za rok 2021.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

které se bude konat dne  23.03.2022  od 17,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Oznámení

o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2022, které se bude konat dne 15. 3. 2022 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.