Archiv dokumentů

Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Kraje Vysočina

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se  konalo ve středu  23.09. 2020 od 18,00 hod. v zasedací síni  Obecního úřadu v Rozsochatci č.p. 97

Pozvánka I. zasedání okrskové volební komise

na první zasedání OVK v Rozsochatci, které se bude konat ve středu 09.09.2020 od 17.00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Rozsochatci č.p. 97, vezměte s sebou platný občanský průkaz.

Nařízení Krajské hygienické stanice

S účinností ode dne 1. 9. 2020 od 00:00 hod. se zrušuje mimořádné opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020

Nařízení mimořádného opatření

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 24. 8. tři mimořádná opatření, která významněji mění dřívější rozhodnutí.

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020