Archiv dokumentů

Veřejná vyhláška

oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

do okrskové volební komise v obci Rozsochatec pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva

které se konalo v pondělí 22. dubna 2024 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.

Veřejná vyhláška

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

pro volbu do Evropského parlamentu, která se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

které se bude konat v pondělí 22.4.2024 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97