Archiv dokumentů

Z á m ě r pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce : Nebytové prostory v budově obecního domu č.p. 19

Záměr zřídit služebnost

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení služebnosti: na části pozemků p.č. 51/1 a p.č. 290 v k. ú. Pávov

OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina

ze dne 5. 5. 2020 o konci období déle trvajícího nadměrného sucha.

Pozvánka na zasedání zástupců DSO Krupsko a dokumenty

Pozvánka na zasedání zástupců DSO Krupsko spolu s dokumenty k Návrhu závěrečného účtu DSO Krupsko za rok 2019.

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 22. 04. 2020 od 18,30 hod. v sále obecního domu č. p. 19

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání změny č. 3 ÚP Rozsochatec