Archiv dokumentů

Pozvánka na první zasedání OVK v Rozsochatci

pro volby prezidenta České republiky, které se bude konat v úterý 20.12.2022 od 15.15 hod.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec

které se bude konat dne 12.12. 2022 od 17.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

 které se uskuteční dne 13. prosince 2022 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Oznámení veřejnou vyhláškou

stanovení přechodné úpravy provozu, včetně situačního návrhu a stanoviska Policie ČR.

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY, KONANÉ VE DNECH 13. - 14. LEDNA 2023

Informace o počtu a sídle volebního okrsku v obci Rozsochatec a v místní části Jahodov