Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

které se bude konat dne 22. 12. 2020 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 10. prosince 2020  od 17.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Pozvánka ma zasedání zastupitelstva kraje

č. 07/2020, které se bude konat dne 1. 12. 2020 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce

Návrh rozpočtu DSo Krupsko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO, výkaz FIN a poučení.