Archiv dokumentů

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 07.06.2023

Výběrové řízení

na obsazení pracovního místa: Účetní obce, administrativní pracovník

Oznámení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu

Zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2023, které se bude konat dne 13. 6. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

které se bude konat dne 7. června 2023 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Závěrečný účet DSO

Schválená účetní závěrka za rok 2022, Závěrečný účet DSO Krupsko za rok 2022.