Archiv dokumentů

Odečty elektroměrů

pracovnici ČEZ Distribuce budou v termínu od 08.10.2021 do 21.10.2021 provádět v naší obci pravidelné odečty elektroměrů.

Výlukové jízdní řády autobusů

výlukové jízdní řády pro linky 600280_600660_600950 pro období od 20.9.-30.9.2021.

Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů

okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021.

Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Pozvánka na první zasedání OVK

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Rozsochatci