Archiv dokumentů

Zápis ze shromáždění představitelů obcí, účet, uzávěrka

Zápis ze shromáždění představitelů obcí Dobrovolného svazku obcí Krupsko konaného dne 12. 5. 2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti KD v Horní Krupé

Zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2022, které se bude konat dne 10. 5. 2022 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Veřejná vyhláška

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.

Záměr prodat majetek

prodej  pozemku č.. 1894/3 v k.ú. Štoky o výměře 357 m2

Veřejná vyhláška

Oznámení a výzva aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod.

Záměr pronajmout majetek

Část pozemku  č. parc.1906/1 – orná půda v  k. ú. Rozsochatec