Archiv dokumentů

Usnesení zastupitelstva

Usnesení z  2. zasedání Zastupitelstva  obce Rozsochatec, které se  konalo ve čtvrtek  03.06. 2021 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2021, které se bude konat dne 15. 6. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se bude konat ve čtvrtek 3. června 2021 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se bude konat ve středu 3. června 2021 od 18,00 hod.
ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Rozsochatec

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozsochatec za rok 2020