Archiv dokumentů

Veřejná vyhláška

Ochranná pásma letiště Chotěboř.

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení územního řízení

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2021, které se bude konat dne 9. 2. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Záměr zřídit věcné břemeno

které bude spočívat v právu  zřízení, umístění a  provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku č. parc. 1734 v k. ú. Rozsochatec

Informace

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2021,  rozpočtová opatření, která mění  schválený rozpočet  na rok 2021, schválený závěrečný účet za rok 2020, schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023 jsou na internetových stránkách

Usnesení zastupitelstva

které se konalo ve čtvrtek 10.12. 2020 od 17,30 hod.