Archiv dokumentů

Zápis ze zasedání zastupitelstva

které se konalo v pondělí 3. června 2024 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se bude konat v pondělí 3.6.2024 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Veřejná vyhláška

oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 7. června 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 8. června 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Pozvánka

na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

první zasedání okrskové volební komise, které se uskuteční ve středu 15.května 2024 v 18,30 hod. v kanceláři obecního úřadu.