Archiv dokumentů

Nařízení mimořádného opatření

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 24. 8. tři mimořádná opatření, která významněji mění dřívější rozhodnutí.

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 9/2020

Záměr zřídit věcné břemeno

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení věcného břemene:

Nařízení mimořádného opatření

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 6/2020

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 01. 07. 2020 od 18,30 hod. v sále obecního domu č. p. 19

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

na zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, středa 1. července 2020 od 18.00 hod.