Archiv dokumentů

Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce

Návrh rozpočtu DSo Krupsko

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO, výkaz FIN a poučení.

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Návrh rozpočtu obce Rozsochatec na rok 2021

Návrh rozpočtu obce 2021 - příjmy a výdaje

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Obce Rozsochatec

Pozvánka na shromáždění zástupců DSO Krupsko

Zveme Vás na shromáždění zástupců DSO, které se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti KD v Horní Krupé.