Archiv dokumentů

Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod

OZNÁMENÍ v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 08/2021, které se bude konat dne 14. 12. 2021 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

DSO Krupsko, rozpočet, výhled, zápis

Schválený rozpočet, rozpočtový výhled a zápisu ze zasedání DSO Krupsko

Usnesení z 4.zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 10.11. 2021 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Obecně závazná vyhláška obce Rozsochatec č. 03/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Rozsochatec č. 02/2021

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Rozsochatec, kterou se stanoví školský obvod spádové školy “Základní škola a mateřská škola Rozsochatec, okr. Havlíčkův Brod“ zřízené obcí Rozsochatec