Archiv dokumentů

Informace

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2021,  rozpočtová opatření, která mění  schválený rozpočet  na rok 2021, schválený závěrečný účet za rok 2020, schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023 jsou na internetových stránkách

Usnesení zastupitelstva

které se konalo ve čtvrtek 10.12. 2020 od 17,30 hod.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

které se bude konat dne 22. 12. 2020 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 10. prosince 2020  od 17.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu č.p. 97

Pozvánka ma zasedání zastupitelstva kraje

č. 07/2020, které se bude konat dne 1. 12. 2020 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.