Archiv dokumentů

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec

které se konalo ve středu 06.09. 2023 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 05/2023, které se bude konat dne 12. 9. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

které se bude konat ve středu dne 6. září 2023

Záměr pronajmout nemovitý majetek

Část pozemku č. parc. 1907 v k.ú. Rozsochatec o výměře cca 25 m2

Změna autobusového JŘ

v rámci uzavírky sil. III/34413 v obci Kojetín ve směru na Rozsochatec, si Vás dovolujeme upozornit na změnu odjezdových časů JŘ

Oznámení o zahájení částečné aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Rozsochatec.