Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 11. 12. 2019 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu.