Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozsochatec.