Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozsochatec za rok 2015