Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

dobrovolného svazku obcí DSO Krupsko se sidlem Horni Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 71214488 za rok 2018