Zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2023, které se bude konat dne 9. 5. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.