Zasedání zastupitelstva kraje

zasedání zastupitelstva kraje č. 01/2023, které se bude konat dne 7. 2. 2023 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.