Zasedání zastupitelstva kraje

které se bude konat dne 13. 9. 2022 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.