Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

konaného dne 19. října 2022, od 18:30 hodin