Záměr zřídit věcné břemeno

které bude spočívat v právu zřídit , provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemcích č. parc. 1906/1 a 1895 v k. ú. Rozsochatec, ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035