Záměr zřídit věcné břemeno

které bude spočívat v úpravě distribuční soustavy na pozemku č. parc. 465/14 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy pro EG.D, a.s. se sídlem:Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ:280 85 400