Záměr zřídit služebnost

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení služebnosti: na pozemku č. parc. 51/1 a 290, v k. ú. Pávov, pro Zlinprojekt a.s., Pod Šternberkem 306, Zlín, IČO:25519662.