Záměr zřídit služebnost

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
záměr zřízení služebnosti: na pozemku č. parc. 292 v k. ú. Pávov, obec a okres Jihlava pro EG.D, a.s. se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
IČ:280 85 400