Záměr zřídit služebnost

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr zřízení služebnosti:

na pozemku č. parc. 777/1 v k. ú. Rounek, obec Vyskytná nad Jihlavou , okres Jihlava pro EG.D, a.s. se sídlem:Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ:280 85 400