Záměr směnit majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směnit majetek obce v LD Štoky:

Směna podílů k pozemkům č.par. 170/2 a 174/1 - lesní pozemek v k.ú. Pohled za spoluvlastnické podíly k lesnímu pozemku č.parc. 420/1 v k.ú. Termesivy