Záměr pronajmout obecní majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nemovitý majetek obce: Část pozemku č. parc. 1882 v k.ú. Rozsochatec o výměře cca 650 m2