Záměr pronajmout nemovitý majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce: Pozemek č.parc. 177, stavba občanské vybavenosti č.p. 142, pozemek č. p. 178, stavba občanské vybavenosti č.e. 32 a pozemek č.p. 1828 – pro TJ Sokol Rozsochatec.