Záměr pronajmout nemovitý majetek

Část pozemku č. parc. 1907 v k.ú. Rozsochatec o výměře cca 25 m2