Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce:

Nebytové prostory v budově obecního úřadu č.p. 97

Svoboda Dušan
starosta obce Rozsochatec