Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce.

Část pozemku  č. parc. 603/12 – ostatní plocha v  k. ú. Rozsochatec o rozměrech  cca 2 x 1 m