Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce :
Část pozemku č. parc. 1895 k. ú. Rozsochatec o rozměrech cca 10x1,5 m