Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr uzavřít zemědělský pacht :

pozemků ve vlastnictví obce Rozsochatec se Zemědělskou společností Horní Krupá a.s, se sídlem Horní Krupá č.p. 49, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25934546