Záměr pronajmout majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout majetek obce: část pozemku o rozměrech cca 20 m2 č. parc. 1891/1 v k.ú. Rozsochatec.