Záměr prodat nemovitý majetek obce

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat nemovitý majetek obce : pozemek č. parc. st.167/41 o rozměrech 633 m2 v k.ú. Rozsochatec