Záměr prodat nemovitý majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat nemovitý majetek obce :
pozemky č. parc. 1906/18,1906/19,1906/20,1906/21,1906/22,1906/23,1906/24 v k.ú. Rozsochatec