Záměr prodat nemovitý majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat nemovitý majetek obce:

Pozemek č. parc. st.141/2 o rozměrech 52 m2 v k.ú. Rozsochatec.