Záměr prodat majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodat majetek obce v LD Štoky:

prodej  pozemku č.. 1894/3 v k.ú. Štoky o výměře 357 m2