Záměr prodat majetek

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat majetek obce v LD Štoky:
Prodej pozemku č. parc. 260/15 v k.ú Pohled o výměře 1604 m2 ve spoluvlastnictví obcí v LD Štoky