Záměr převodu podílu pozemku obce

Obec Rozsochatec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr převodu podílu pozemku obce: který bude spočívat v převodu podílu pozemku č. parc. 94/2 v k.ú. Čachotín.